Adviseur

COREL adviseert bedrijven, instellingen en particulieren op het gehele arbeidsrechtelijke terrein (zie ‘Expertise’). Voorts levert COREL second opinions in juridische geschillen.

Elk advies is op maat en steeds wordt vooraf een inschatting gegeven van de te besteden tijd. Een te lage inschatting komt nimmer voor risico van de opdrachtgever.

Adviseur - COREL

Enkele resultaten

 • Opstellen van en onderhandelen over groep-cao grote bank-verzekeraar
 • Advisering overname vliegmaatschappij door andere vliegmaatschappij (overgang van onderneming, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, cao’s)
 • Advisering herinrichten en gunning contracten incheck- en beveiligingsprocedures luchthaven
 • Advisering juridische gevolgen overdracht financiële dienstverleners naar één partij
 • Vormgeven medezeggenschapsstructuur publieke instelling
 • Vormgeven medezeggenschapsstructuur grote vervoerder
 • Begeleiden outsourcing, o.a. bij een internationaal ict-bedrijf
 • Advisering splitsing advocatenkantoren
 • Advisering vormgeven contractuele relatie medewerkers bij postverzorger
 • Advisering sociaal plan grote farmaceut
 • Herschrijven twee bedrijfstak-cao’s

Neem contact op met COREL