Cursus

Cao-recht voor de praktijk (eerste editie)

Inlcusief het boek Thema's Cao-recht

Over COREL - COREL

Cursusleider

Ronald Beltzer

Maximum aantal deelnemers: 15

Bij kantoordeelname mag elke collega voor 50% van de prijs deelnemen. Stuur hiervoor een mail naar beltzer@corel-cel.nl.

Cursusbeschrijving

Over cao-recht bestaan veel misverstanden: het zou technisch, lastig en onduidelijk zijn – de Wet Cao komt immers uit 1937 en is maar zelden aangepast. Voor de arbeidsrechtpraktijk is kennis van een aantal thema’s van het cao-recht echter van groot belang. Zo wordt nogal eens verondersteld dat een nieuwe cao de oude doet vergeten (is niet zo), dat een avv de arbeidsovereenkomst blijvend verandert (het is maar tijdelijk) en dat al het personeel automatisch onder de cao valt (alleen voor leden van een cao-sluitende vakbond geldt dat). Zelfs de doorgewinterde juridische professional loopt regelmatig tegen lastige cao-vraagstukken aan.

In deze twee uur durende online-cursus neemt Ronald Beltzer u in een Microsoft Teams-bijeenkomst mee in de cao-ontwikkelingen. In 2021 verscheen de uitgave Thema’s Cao-recht (Uitgeverij Corel, Amsterdam) van zijn hand. Deelnemers aan de cursus krijgen een exemplaar van dit boek toegestuurd.

In deze cursus is volop ruimte ingebouwd voor het bespreken van casusposities. Een quiz maakt deel uit van de cursus. Juist in deze tijden van afstand is het prettig een online-cursus te kunnen volgen waarin geen sprake is van een monoloog, maar waar werkelijke interactie mogelijk is.

Bij kantoordeelname mag elke collega voor 50% van de prijs deelnemen. Stuur hiervoor een mail naar beltzer@corel-cel.nl.

Onderwerpen

1.Uitleg
2. Gebondenheid
3. Samenloop