Cursus

Overgang van onderneming voor de praktijk deel I

Inlcusief het boek Overgang van onderneming

Over COREL - COREL

Cursusleider

Ronald Beltzer

Maximum aantal deelnemers: 15

Bij kantoordeelname mag elke collega voor 50% van de prijs deelnemen. Stuur hiervoor een mail naar beltzer@corel-cel.nl.

Cursusbeschrijving

De rechtspraak over overgang van onderneming heeft de afgelopen periode enkele opzienbarende uitspraken laten zien. Zo blijkt een arbeidsovereenkomst deelbaar te zijn – en dus over verschillende verkrijgers te kunnen worden verspreid – , blijken vervoersmiddelen, zoals bussen, toch niet altijd een onderneming ‘kapitaalintensief’ te maken en kan de overgang van de klantenkring al een overgang van onderneming bewerkstelligen. Tel daarbij op dat de vraag wat een voor overgang vatbare arbeidsvoorwaarde nog steeds niet is uitgekristalliseerd (denk aan senioriteit) en dat onduidelijk is hoe men met driehoeksverhoudingen dient om te gaan en het belang van het thema voor de praktijk wordt direct duidelijk.

In deze twee uur durende online-cursus neemt Ronald Beltzer, Nederlands bekendste specialist op dit terrein, u in een Microsoft Teams-bijeenkomst mee in de ontwikkelingen ten aanzien van dit thema. In 2020 verscheen de uitgave Overgang van Onderneming (Uitgeverij Corel, Amsterdam) van zijn hand. Deelnemers aan de cursus krijgen een exemplaar van dit boek toegestuurd.

Omdat overgang van onderneming veel over feiten gaat, is in deze cursus volop ruimte ingebouwd voor het bespreken van casusposities. Een quiz maakt deel uit van de cursus. Juist in deze tijden van afstand is het prettig een online-cursus te kunnen volgen waarin geen sprake is van een monoloog, maar waar werkelijke interactie mogelijk is.

Bij kantoordeelname mag elke collega voor 50% van de prijs deelnemen. Stuur hiervoor een mail naar beltzer@corel-cel.nl.

Onderwerpen

1. Identiteitsbehoud
2. Wie gaat mee, en hoe?
3. Arbeidsvoorwaarden