Cursus

Overgang van onderneming voor de praktijk deel II

Inlcusief het boek Thema's Cao-recht

Over COREL - COREL

Cursusleider

Ronald Beltzer

Maximum aantal deelnemers: 15

Bij kantoordeelname mag elke collega voor 50% van de prijs deelnemen. Stuur hiervoor een mail naar beltzer@corel-cel.nl.

Cursusbeschrijving

Stonden in de eerste praktijkcursus thema’s als: “wat is een onderneming en wie gaat er mee?” centraal, in deze vervolgsessie ligt de focus op aspecten als overgang van cao’s – een notoir complex thema –, informatievoorziening aan het personeel (mede in het licht van ontslag) en de vraag of de doorstart wel of niet onder overgang van onderneming valt. Het Hof van Justitie buigt zich momenteel over de pre-pack/doorstart die bij onderneming Heiploeg aan de orde is geweest.

In deze twee uur durende online-cursus neemt Ronald Beltzer, Nederlands bekendste specialist op dit terrein, u in een Microsoft Teams-bijeenkomst mee in de ontwikkelingen ten aanzien van deze onderwerpen. In januari 2021 verscheen van zijn hand de uitgave Thema’s cao-recht (Amsterdam: Corel). Onderdelen uit deze uitgave komen in deze cursus aan bod. Deelnemers aan de cursus krijgen een exemplaar van dit boek toegestuurd.

Omdat overgang van onderneming veel over feiten gaat, is in deze cursus volop ruimte ingebouwd voor het bespreken van casusposities. Een quiz maakt deel uit van de cursus. Juist in deze tijden van afstand is het prettig een online-cursus te kunnen volgen waarin geen sprake is van een monoloog, maar waar werkelijke interactie mogelijk is.

Bij kantoordeelname mag elke collega voor 50% van de prijs deelnemen. Stuur hiervoor een mail naar beltzer@corel-cel.nl.

Onderwerpen

1. Behoud van arbeidsvoorwaarden
2. Informatie en consultatie
3. Insolventie