Expertise

COREL biedt het hoogste niveau van juridische expertise op de volgende terreinen

Overgang van onderneming

Collectief en individueel ontslag

(Wijziging van) arbeidsvoorwaarden

Cao-recht en -onderhandelingen

Medezeggenschap

Statutair bestuurder

Hoewel de focus van COREL ligt op herstructurering en reorganisatie, is daarnaast ook kennis aanwezig over het gehele terrein van het arbeidsrecht, alsmede van het ondernemingsrecht, het insolventierecht en het contracten- en verbintenissenrecht.

De juridische kennis bij COREL is steeds state of the art.

Expertise - COREL

COREL biedt het hoogste niveau van juridische expertise op het gebied van herstructurering en reorganisatie.