Interim & Flex

COREL is in te schakelen voor interim-werkzaamheden voor de duur van bepaalde projecten.

Interim & Flex - COREL

Werkzaamheden

Ronald Beltzer is in te huren voor onder andere:

Het tijdelijk voorzien in een lacune in de juridische-personeelsbezetting

Het (her)schrijven van personeelsregelingen, sociale plannen en cao’s

Advies over medezeggenschapstrajecten en -structuren

Voorbereiden, advies en uitvoering van bedrijfsovername of (collectief) ontslag

Neem contact op met COREL