R.M. Beltzer - Overgang van onderneming

R.M. Beltzer - Overgang van onderneming

Het juridische leerstuk overgang van onderneming is anno 2020 volop in beweging. Rechterlijke uitspraken met belangrijke gevolgen voor de praktijk zien regelmatig het licht en momenteel ligt een Wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement voor.

In deze uitgave – de eerste, alomvattende uitgave over dit thema in elf jaar – worden alle belangrijke thema’s omtrent overgang van onderneming behandeld: van Spijkers tot Smallsteps, van Daddy’s Dance Hall tot Duitse Busmaatschappijen. De invalshoek is praktisch, zonder afbreuk te doen aan ter zake doende dogmatische en theoretische discussies. Door de opgaven aan het einde van elk hoofdstuk is de uitgave ook zeer geschikt voor het onderwijs.

Dit boek geeft onder meer inzicht in

Wanneer sprake is van een onderneming

Welke werkenden wordt beschermd (bestuurders, payrollwerkers, enz.)

Of bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden overgaan

Wat de gevolgen van een overgang zijn voor pensioen

Hoe de medezeggenschap is geregeld bij een overgang van onderneming

En nog veel meer

“Net als het eerste boek (het proefschrift van Ronald Beltzer) uit 2000 dient dit boek van twintig jaar later als onmisbaar naslagwerk voor diegenen die zich regelmatig bezighouden met het thema 'Overgang van onderneming'. Het omvat alle juridische aspecten van het thema. Bovendien is het praktisch en in 'Jip en Janneketaal' geschreven. Ik vind er de antwoorden op mijn vragen.”
“Overgang van Onderneming van Ronald Beltzer is een handzaam, onmisbaar handboek voor de praktijk. Door de thematische inslag en het feit dat het toegankelijk is, behoort het tot de boeken die iedere beoefenaar van het arbeidsrecht moet hebben en lezen.”
“Een diepgravend en compleet naslagwerk, onmisbaar voor iedere praktijkjurist die met de overgang van onderneming-problematiek te maken heeft.”
“Dit boek biedt het meest complete en gedegen overzicht over dit thema. Vlot en toegankelijk geschreven met veel oog voor de praktijk. Beste in zijn soort.”