R.M. Beltzer - Thema's Cao-recht

Een civielrechtelijk, thematisch overzicht van het cao-recht, aan de hand van voor de praktijk meest relevante thema’s, zoals: door- en nawerking en terugwerkende kracht, uitleg van cao-bepalingen, samenloop van cao’s en de reikwijdte van incorporatiebedingen.

Rechtspraak en juridische leerstukken worden in deze uitgaven mede aan de hand van voorbeelden helder uitgelegd. De uitgave bevat een nuttige inleiding in het cao-recht. Vandaaruit kunt u zich eenvoudiger de verdiepende thema’s eigen maken. Elk hoofdstuk eindigt met oefenvragen.

Het boek is het tweede deel in een nieuwe serie juridische uitgaven op het terrein van Arbeid & Onderneming.

Dit boek geeft antwoord op vragen als:

Welke cao gaat voor bij samenloop?

Hoe wordt een incorporatiebeding uitgelegd?

Kan een werkgever shoppen uit meerdere cao's?

Wanneer is sprake van 'nawerking' van avv-bepalingen?

Kan met terugwerkende kracht in een cao worden afgeweken van driekwart-dwingend recht?

“Net als het eerste boek (het proefschrift van Ronald Beltzer) uit 2000 dient dit boek van twintig jaar later als onmisbaar naslagwerk voor diegenen die zich regelmatig bezighouden met het thema 'Overgang van onderneming'. Het omvat alle juridische aspecten van het thema. Bovendien is het praktisch en in 'Jip en Janneketaal' geschreven. Ik vind er de antwoorden op mijn vragen.”
“Overgang van Onderneming van Ronald Beltzer is een handzaam, onmisbaar handboek voor de praktijk. Door de thematische inslag en het feit dat het toegankelijk is, behoort het tot de boeken die iedere beoefenaar van het arbeidsrecht moet hebben en lezen.”
“Een diepgravend en compleet naslagwerk, onmisbaar voor iedere praktijkjurist die met de overgang van onderneming-problematiek te maken heeft.”
“Dit boek biedt het meest complete en gedegen overzicht over dit thema. Vlot en toegankelijk geschreven met veel oog voor de praktijk. Beste in zijn soort.”