Publicaties R.M. Beltzer

1997

1. R.M. Beltzer, “Wetsvoorstel 25254 – De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs”, SR 1997, p. 228-231.


1998

2. R.M. Beltzer, R. Knegt & A.D.M. van Rijs, Ontslagvergoedingen – regelingen, opvattingen en praktijk, Den Haag: Sdu Uitgevers 1998.

3. R.M. Beltzer, “Vereffenen is niet liquideren: het formele doel van de insolventieprocedure en Richtlijn 77/187”, TvI 1998, p. 180-184.

4. R.M. Beltzer, “Het dubbele lot van de verzekeringsportefeuille”, Bb 1998, p. 43-45.

5. R.M. Beltzer, “De vergoeding bij ontslag: het blijft tobben”, Arbeid Integraal 1998, p. 7-12

6. R.M. Beltzer, “Flexibility and security bill adopted by First Chamber of Parliament”, <WWW>, http://www.eiro.eurofound.ie/servlet/ptconvert?.

7. R.M. Beltzer , “WAADI: nieuwe regels voor arbeidsbureau en uitzendbureau”, Advocatenblad 4 september 1998, p. 881-883.

8. R.M. Beltzer, “Behoud van arbeidsvoorwaarden bij overgang van een insolvente onderneming: soms wel, soms niet”, Arbeid Integraal 1998, p. 8-12.

9. R.M. Beltzer, “Stilletjes een heel ander bedrijf geworden”, Tips & Advies Personeel 1998, p. 4.

10. R.M. Beltzer, “Een nieuwe werkgever bij uitbesteding?”, Tips & Advies Personeel 1998, p. 3.


1999

11. R.M. Beltzer, “Dat OR-lid is te lastig”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 2, p. 4.

12. R.M. Beltzer, “Hij krijgt meer dan hij verdient”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 5, p. 5.

13. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 1999.

14. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 1999.

15. R.M. Beltzer, “Roken… moet mogen?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 6, p. 1.

16. R.M. Beltzer, “De ontbindende voorwaarde en het niet zo gesloten ontslagrecht”, Arbeid Integraal 1999, p. 46-48.

17. R.M. Beltzer, “Waar blijft week 53?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 8, p. 3.

18. R.M. Beltzer, “Welke provisie?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 9, p. 3.

19. R.M. Beltzer, “Concurrentiebeding in de overgang?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 10, p. 1.

20. R.M. Beltzer, “Artikel 16, derde lid WW: de soep wordt heet gegeten”, Arbeid Integraal 1999, p. 70-72.

21. R.M. Beltzer, “Splitsing, overgang van onderneming en werkgeverschap”, SMA 1999, p. 246-253.

22. R.M. Beltzer, “Tussentijds vertrek gaat niet voor niets”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 14, p. 3.

23. R.M. Beltzer, “Een ongewenste bijbaan”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 16, p. 3.

24. R.M. Beltzer, R. Knegt & A.D.M. van Rijs, Vergoedingen bij ontslag van werknemers en ambtenaren, Den Haag: Min. SZW/Elsevier 1999.

25. R.M. Beltzer, “Drie uur loon = drie uur werk?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 18, p. 1.

26. R.M. Beltzer, “Matiging van de loonvordering”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 18, p. 6.

27. R.M. Beltzer, “Beperk de schade”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 19, p. 3.

28. R.M. Beltzer, “Deel III – Beëindigen van arbeidsrelaties I”, in: De Flexwet van A tot Z – schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 1999.

29. R.M. Beltzer, “Unions become involved in financial services and training”, <WWW> , http://www.eiro.eurofound.eu.int/about/1999/08/inbrief/nl9908158n.html.

30. R.M. Beltzer, “Hallo nieuwe baan, tot ziens oude baan?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 21, p. 3.

31. R.M. Beltzer, “Insolvente ondernemingen en werknemers in transitie”, in: Hugo Sinzheimer Instituut, Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999, p. 81-108.

32. R.M. Beltzer, “Instemming behoeft afstemming”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 1, p. 3.

33. R.M. Beltzer, “Uit en thuis met dezelfde overeenkomst?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 1, p. 5.

34. R.M. Beltzer, “Wie draagt de schade?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 3, p. 5.

35. R.M. Beltzer, “Reïntegratieplan tegen wil en dank?”, Tips & Advies Personeel 1999, nr. 4, p. 1.

36. R.M. Beltzer, “Derde aanpassing aanbevelingen bij artikel 7:685 BW”, Arbeid Integraal 1999, p. 212-213.

37. R.M. Beltzer, “Deel III – Beëindigen van arbeidsrelaties I”, Flexibiliteit en zekerheid – schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 1999.


2000

38. R.M. Beltzer & M. Holtzer, “De gewijzigde richtlijn overgang van onderneming en medezeggenschap”, SMA 2000, p. 15-21.

39. R.M. Beltzer, “De geloste ambtenaar mist de bus”, ArbeidsRecht 2000/12, 66.

40. R.M. Beltzer, “Gedane zaken nemen soms een keer”, Tips & Advies Personeel 2000, nr. 6, p. 1.

41. R.M. Beltzer, “Laat in, goedkoper uit?”, Tips & Advies Personeel 2000, nr. 7, p. 1.

42. R.M. Beltzer, “Niet onder werktijd”, Tips & Advies Personeel 2000, nr. 7, p. 4.

43. R.M. Beltzer & M. Holtzer, “’De gewijzigde richtlijn overgang van ondernemingen: openbare ondernemingen en overheidspersoneel”, SMA 2000, p. 58-63.

44. R.M. Beltzer & M. van Eck, “Meer of minder werken wettelijk geregeld: de WAA”, Advocatenblad 17 maart 2000, p. 238-242.

45. R.M. Beltzer & R. Knegt, “Faillissementen en het afvloeien van personeel; over misbruik van het Faillissementsrecht” in: Justitiële Verkenningen, 2 00 Faillissement, Deventer: Gouda Quint 2000, p. 44-54.

46. R.M. Beltzer, “Bescherm uw klantenkring’, Tips & Advies Personeel 2000, nr. 12, p. 1.

47. R.M. Beltzer, “De spijtoptant”, Tips & Advies Personeel 2000, nr. 14, p. 3.

48. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2000 (3e ed.).

49. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2000 (2e ed.).

50. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2000 (2e ed.).

51. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2000 (2e ed.).

52. R.M. Beltzer, “Overgang van onderneming; een rechtspraakoverzicht van 1998 tot 2000”, ArbeidsRecht 2000 6/7, 35.

53. R.M. Beltzer, “Groepswerkgeverschap en vereenzelviging bij overgang van onderneming”, SR 2000, p. 213-219.

54. R.M. Beltzer, “Vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap: de kantonrechter verdwaald?”, Arbeid Integraal 2000, p. 116-118.

55. R.M. Beltzer, R. Knegt, F. Marcelissen & I. van de Pas, Het reïntegratieplan bij verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van zieke werknemers, Den Haag: Elsevier 2000.

56. R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector (diss. UvA), Deventer: Kluwer 2000.

57. R.M. Beltzer, G. van Loenen & A.D.M. van Rijs, Handboek Ontslagpraktijk, Den Haag: Sdu Uitgevers 2000.


2001

58. R.M. Beltzer, “Geen belemmering voor de uitzendkracht”, Tips & Advies Personeel 2001, nr. 6, p. 5.

59. R.M. Beltzer, “Boekbespreking: P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss. RUG)”, ArA 2001, p. 98-114.

60. R.M. Beltzer, Commentaar bij JAR 2000/114, 143 en 151 in: Quod Iure – Permanente opleiding in de advocatuur 2001, p. 723-729.

61. R.M. Beltzer, Recensie: Mr. G.W. van der Voet, Misbruik van faillissementsrecht bij overgang van onderneming, SMA 2001 p. 185-186.

62. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2001 (5e ed.).

63. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2001 (4e ed.).

64. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2001 (4e ed.).

65. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2001 (5e ed.).

66. R.M. Beltzer, M. Middeldorp & G. Boot, “Kroniek Arbeidsrecht”, Advocatenblad 18 mei 2001, p. 367-375.

67. R.M. Beltzer & R.H. van het Kaar, Werknemersparticipatie in drievoud – De som en de delen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2001.

68. R.M. Beltzer & M. Holtzer, “’Het wetsvoorstel overgang van onderneming: de niet te onderschatten invloed van Richtlijn 98/50 EG”, SMA 2001, p. 299-314.

69. R.M. Beltzer & W. Zondag, “De positie van werknemers bij overgang van onderneming, fusies en splitsingen” in: Dossier – Mergers and acquisitions, juli 2001, nr. 47, p. 98-109.

70. R.M. Beltzer, “Zeggenschap van gepensioneerden”, SMA 2001, p. 471-480.

71. R.M. Beltzer, “De positie van werknemers bij overgang van onderneming”, PS Documenta 2001, nr. 14, p. 1679-1688.

72. R.M. Beltzer, “Er was toch geen arbeidscontract?”, Tips & Advies Personeel, 2001, nr. 2, p. 1.

73. R.M. Beltzer, “De oproepkracht: vaster dan u denkt”, Tips & Advies Personeel, 2001, nr. 8/9, p. 2.

74. R.M. Beltzer, Commentaar bij JAR 2001/10, 12 en 36 in Quod Iure – Permanente opleiding in de advocatuur 2001, p. 896-900 en 911-926.


2002

75. R.M. Beltzer, E. Verhulp, K. Boonstra, D. Christe & J. Riphagen, Flexibele arbeidsrelaties, Deventer: Kluwer 2002.

76. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2002 (7e ed.).

77. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2002 (7e ed.).

78. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2002 (6e ed.).

79. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2002 (6e ed.).

80. R.M. Beltzer, “Over Finse busmaatschappijen: het ondernemingsbegrip revisited”, ArA 2002, p. 32-46.

81. R.M. Beltzer, “Pensioenfondsen onder vuur: werk voor het kabinet-Balkenende”, SMA 2002, p. 494-497.

82. R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, E. Verhulp, J. Riphagen, L.C.J. Sprengers & G.J. Mulder, Inleiding Nederlands ambtenarenrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002.

83. R.M. Beltzer, Commentaar bij JAR 2002/198 en bij wetsvoorstel m.b.t. wijziging van Wet overgang van ondernemingen in Quod Iure -Permanente opleiding in de advocatuur 2002, p. 1960-1964 en 2002-2005.

84. R.M. Beltzer, “Ruim vier jaar Waadi: ab, tba en CMG”, Arbeid Integraal 2002, p. 180-183.


2003

85. R.M. Beltzer, W.J.P.M. Fase, S.F.H. Jellinghaus & A.D.M. van Rijs, Handboek Ontslagpraktijk, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003.

86. R.M. Beltzer, “Viereneenhalf jaar flexibiliteit en zekerheid: de Waadi geëvalueerd”, Rechtshulp 2003, nr. 2, p. 29-33.

87. R.M. Beltzer, “Uitzendrelaties galore”, SMA 2003, p. 3-5.

88. R.M. Beltzer, “Factor A – helder principe of open einde?”, Praktisch Procederen 2003, p. 31-36.

89. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2003 (8e ed.).

90. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2003 (8e ed.).

91. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2003 (9e ed.).

92. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2003 (9e ed.).

93. R.M. Beltzer, “De B van brutoloon, bonus en bedrijfsauto”, Praktisch Procederen 2003, p. 95-100.

94. R.M. Beltzer, “Reorganisatie en overgang van onderneming” in: L.G. Verburg & W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2003.

95. R.M. Beltzer, “De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement” in: L.G. Verburg & W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2003.

96. R.M. Beltzer, “Niet geschoten is altijd mis – over verkeerde opzegtermijnen”, Rechtshulp 2003, nr. 12, p. 11-16.

97. R.M. Beltzer, “Botsende en nawerkende CAO-bepalingen”, ArA 2003, p. 30-40.

98. R.M. Beltzer, Overgang van ondernemingen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003.


2004

99. R.M. Beltzer, “De symbiose van het arbeidsrecht en het privaatrecht volgens de rechtspraak in 2003”, SR 2004, p. 6-13.

100. R.M. Beltzer & W.A. Zondag, “De positie van werknemers bij overgang van onderneming, fusies en splitsingen” in: Dossier – Mergers and acquisitions (2), februari 2004, nr. 48, p. 108-118.

101. R.M. Beltzer, “Het UWV: van poortwachter naar uitsmijter”, SMA 2004, p. 63-67.

102. R.M. Beltzer, “Harmonisatie is geen (ETO-)reden”, ArbeidsRecht 2004, 13.

103. R.M. Beltzer, “De schier onontwarbare kluwen van 611, 613 en 248”, Arbeid Integraal 2004, p. 31-36.

104. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2004 (10e ed.).

105. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2004 (10e ed.).

106. R.M. Beltzer, “Scheiding der geesten”, SR 2004, p. 6-7.

107. R.M. Beltzer, E. Koot-van der Putte, J. Visser & T. Wilthagen, “The Netherlands: from atypicality to typicality”, in: Silvana Sciarra, Paul Davies en Mark Freedland (Eds.), Emploment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union, Cambridge: Cambridge University Press 2004.

108. R.M. Beltzer, Rechtspraak Ontslag op staande voet. Actualiteiten Sociaal Recht nr. 18. Deventer: Kluwer 2004.

109. R.M. Beltzer, Supplement bij de 13e druk van Arbeidsrechtspraak door Prof. mr. P.F. van der Heijden, Deventer: Kluwer 2004.

110. R.M. Beltzer, “Sociale partners te hard voor De Geus”, Trouw 21 augustus 2004.

111. R.M. Beltzer, “De werknemer in het ondernemingsrecht” in: De werknemer in het ondernemingsrecht, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut (Deel 76), Deventer: Kluwer 2004.

112. R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen & J.H. van Woudenberg, “Deel IV – Beëindiging van de arbeidsverhouding I”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2004 (11e ed.).

113. R.M. Beltzer & J. van Drongelen, “Deel VIII – Medezeggenschap”, in: Arbeidsrecht – Schriftelijke praktijkcursus, Eindhoven: Euroforum 2004 (11e ed.).

114. R.M. Beltzer, M.S.A. Vegter & E. Verhulp, JAR Verklaard april – juni 2004, Den Haag: Sdu Uitgevers 2004.

115. R.M. Beltzer, M.S.A. Vegter & E. Verhulp, JAR Verklaard juli – november 2004, Den Haag: Sdu Uitgevers 2004.

116. R.M. Beltzer & R. Biezeveld, De pensioenvoorziening als bindmiddel. Sociale cohesie en de organisatie van pensioen in Nederland, Amsterdam: Aksant 2004.

117. R.M. Beltzer, Recensie: J.B. Kuné (red.), Leven in een ouder wordende samenleving; generatiebewust vooruitzien in de 21e eeuw, Den Haag: Sdu uitgevers 2003, SMA 2004 p. 427-429.

118. R.M. Beltzer, JAR Jaaroverzicht 2004, Den Haag: Sdu Uitgevers 2004.


2005

119. R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, E. Verhulp, J. Riphagen, L.C.J. Sprengers & G.J. Mulder, Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (tweede druk), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005.

120. R.M. Beltzer, “De Grote Leugen in het arbeidsrecht”, Praktisch Procederen 2005, p. 1-2.

121. R.M. Beltzer, “Over een opmerkelijk WW-plan”, SMA 2005, p. 59-60.

122. R.M. Beltzer & M.S.A. Vegter, JAR Verklaard 25 februari 2005, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

123. R.M. Beltzer, “De zieke werknemer die zich niet wil laten controleren”, ArbeidsRecht 2005, 17.

124. R.M. Beltzer & M.S.A. Vegter, JAR Verklaard 21 mei 2005, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

125. R.M. Beltzer, “Overgang van onderneming: wie gaat mee, wie blijft achter, wie valt tussen wal en schip?”, ArbeidsRecht 2005, 27.

126. R.M. Beltzer & W.A. Zondag, “De positie van werknemers bij herstructureringen” in: R.A.I. van Frederikslust, J.B. Huizink & H.J.C. Bakker (red.), Herstructurering van ondernemingen, Amsterdam: LexisNexis 2004.

127. R.M. Beltzer, “De belastingdienst gaat het niet leuker maken”, Praktisch Procederen 2005, p. 102-103.

128. R.M. Beltzer, JAR Verklaard 22 september 2005, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

129. R.M. Beltzer, “Overgang van onderneming: de weging van de Spijkers-factoren”, ArA 2005, p. 46-60.

130. R.M. Beltzer, “Staken mag bijna altijd”, Nota Bene september 2005, p. 20-22.

131. R.M. Beltzer, Recensie: Mr. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming, SMA 2005 p. 515-518.

132. R.M. Beltzer, “Ontbinding en WW: the show must stop”, in: Werkgroep Ontslagrecht, De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud. Werkgroep Ontslagrecht 1998-2005: Gijs Scholtens neemt ontslag!, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 35, Deventer: Kluwer 2005


2006

133. R.M. Beltzer, JAR Verklaard 24 februari 2006, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006.

134. R.M. Beltzer, “Holiday Blues”, SMA 2006, p. 83-84.

135. R.M. Beltzer, nawoord bij W. Kroft, “Overgang van onderneming; een reactie”, ArbeidsRecht 2006, 13.

136. R.M. Beltzer, “Einde van de rituele dans”, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden 2006 nr. 4, p. 7.

137. R.M. Beltzer & E.T. Visser, “Wie beschikt over de arbeidsovereenkomst?”, Praktisch Procederen 2006, p. 94-95.

138. R.M. Beltzer, “Ontslag bij ondernemingen in verandering. Behoud van de arbeidsovereenkomst: bij welke werkgever, vervreemder of onderneming?”, in: R.M. Beltzer, M. Holtzer, J.M. van Slooten, A. Gremmen, Y.A.E. van Houte & A.R. Houweling, De onderneming in beweging, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006.

139. R.M. Beltzer, JAR Verklaard 1 juli 2006, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006.

140. R.M. Beltzer, “Waarom het incorporatiebeding onder art. 7:613 BW valt”, SMA 2006, p. 308-311.

141. R.M. Beltzer “Overgang van cao-bepalingen: bevriezing of dynamiek”, ArA 2006, p. 52-62.

142. R.M. Beltzer, “Werk: een (goede) voedingsbodem voor Amor”, Jonge Balie Congresbundel 2006, Amsterdam 2006, p. 63-69.

143. R.M. Beltzer, “Het UWV gaat het makkelijker maken”, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden 2006 nr. 7, p. 7.

144. R.M. Beltzer, “Kroniek Opzegging 2006: nihil novum sub sole”, Arbeid Integraal 2006/4, p. 43-57.

145. R.M. Beltzer, S.F.H. Jellinghaus & A.D.M. van Rijs, Handboek Ontslagpraktijk, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006.

146. R.M. Beltzer, JAR Verklaard 16 december 2006, Den Haag: Sdu Uitgevers 2007.


2007

147. R.M. Beltzer, “Dertig jaar overgang van onderneming – een lijst van wensen”, SMA 2007, p. 59-71.

148. R.M. Beltzer, “Weer geen nieuw ontslagrecht”, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden 2007 nr. 3, p. 7-8.

149. R.M. Beltzer, “Transfer of undertaking and the importance of taking over personnel – a vicious circle”, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, volume 23 (2007), p. 139-155.

150. R.M. Beltzer, “Over Sinterklazen en de Paashaas”, SMA 2007, p. 211-212.

151. R.M. Beltzer, “Fases blijvende belang voor de wetenschap en de praktijk van het ontslagrecht: een persoonlijke visie” in: Antoine Jacobs en Frans Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2007, p. 93-97.

152. R.M. Beltzer, “Het kabinet en de ontslagvergoeding”, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden 2007 nr. 7/8, p. 7.

153. R.M. Beltzer, JAR Verklaard 29 juni 2007, Den Haag: Sdu Uitgevers 2007.

154. R.M. Beltzer, “Wijziging van arbeidsvoorwaarden en outsourcing – weinig flex, veel zeker”, Praktisch Procederen 2007, p. 157-159.


2008

155. R.M. Beltzer & J.H. Bennaars, “Het ontslag en de statutair bestuurder: het Haagse Hof rijdt door rood”, ArbeidsRecht 2007, 57.

156. R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer: Kluwer 2008.

157. R.M. Beltzer, JAR Verklaard 19 januari 2008, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008.

158. R.M. Beltzer & E.M. Hoogeveen, “Reorganisatie en overgang van onderneming” in: L.G. Verburg & W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2008.

159. R.M. Beltzer & F.M. Luijkx, “De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement” in: L.G. Verburg & W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2008.

160. R.M. Beltzer & R.A.A. Duk, “Actualiteiten in het cao-recht”, SMA 2008, p. 71-73.

161. R.M. Beltzer & I. Zaal, “Het Voorontwerp Insolventiewet en het belang van de factor arbeid”, SMA 2008, p. 137-147.

162. R.M. Beltzer & I. Zaal, “Kroniek medezeggenschapsrecht 2007 – over weggegeven rechten, dienstroosters en activistische aandeelhouders”, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, Deventer: Kluwer 2008, p. 61-81.

163. R.M. Beltzer & J.P.H. Zwemmer, “De uitleg van artikel 43 van de schoonmaak-cao, geen overgang van onderneming?”, ArA 2008/1, p. 99-111.

164. R.M. Beltzer, JAR Verklaard 19 juli 2008, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008.

165. R.M. Beltzer (red.), Dertig jaar overgang van onderneming. HSI-Congres 21 september 2007, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008.

166. R.M. Beltzer, “Opsporing en sanctionering in het strafrecht en in het arbeidsrecht – het onvergelijkbare vergeleken” (bespreking van: M.M. Koevoets, Wangedrag van werknemers. De bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering (diss. EUR), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006), RM Themis 2008-4, p. 177-180.

167. R.M. Beltzer, Noot bij <<JIN>> Geannoteerd 2008/608.

168. R.M. Beltzer, “Wijziging van de arbeidsovereenkomst volgens de Hoge Raad: de kluwen (deels) ontward”, TAP, 2008, p. 5-7.


2009

169. R.M. Beltzer, “Het sociaal plan en de nieuwe formule: de vakbonden hebben andere ‘maatschappelijke opvattingen’”, NJB 2009, 183, afl. 4, p. 241-242.

170. R.M. Beltzer, “Wie bonus terugeist haalt zijn recht”, Financieel Dagblad 26 maart 2009, p. 9.

171. R.M. Beltzer, Noot bij <<JIN>> Geannoteerd 2009/236.

172. R.M. Beltzer & I. Zaal, “Medezeggenschap na overgang van onderneming”, Ondernemingsrecht 2009, 97.

173. R.M. Beltzer, nawoord bij J. Heinsius e.a., “Reacties op het artikel ‘Wijziging van arbeidsovereenkomst volgens de Hoge Raad: de kluwen (deels) ontward’”, TAP, 2009, p. 147-148.

174. R.M. Beltzer, “Verlies van eenheid en overgang van onderneming”, ArA 2009/2, p. 50-62.

175. R.M. Beltzer, “Loon – gedane geldzak(k)en nemen geen keer”, ArbeidsRecht 2009, 38.

176. R.M. Beltzer, “Een lacune in ontslagbescherming bij overgang van onderneming”, TAP 2009, p. 4-6.

177. R.M. Beltzer, Annotatie bij HR 24 april 2009, JAR 2009/130, AR 2009-332, AR Commentaar 2009.

178. R.M. Beltzer, Annotatie bij Ktr. Amsterdam 7 oktober 2009, LJN: BJ9678, AR Commentaar 2009.

179. R.M. Beltzer, “Overgang van onderneming: wat niet weet, deert toch”, ArA 2009/3, p. 42-56.


2010

180. R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, E. Verhulp, J. Riphagen, L.C.J. Sprengers & G.J. Mulder, Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (derde druk), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010.

181. R.M. Beltzer, “Transfer of Undertakings – recent developments at the European level, EELC 2009/44.

182. R.M. Beltzer, “Staking tegen de AOW-plannen: een belangengeschil?”, AR Commentaar 2010-04

183. R.M. Beltzer, “Het ontslagrecht blijft duaal, art. 7:685 BW onder druk”, ArbeidsRecht 2010, 11.

184. R.M. Beltzer, “De zaak Juuri: over ontslag en de wil van sociale partners”, ArA 2010/1, p. 81-94.

185. R.M. Beltzer & E.T. Visser, “Oneerlijk ontslagstelsel”, Volkskrant 10 mei 2010.

186. R.M. Beltzer, “Overgang van onderneming en werknemersvertegenwoordiging: identiteit en eenheid zijn twee verschillende zaken”, AR Commentaar 2010-11.

187. R.M. Beltzer, Comment on “Dutch Court applies Botzen doctrine”, EELC 2010/25.

188. R.M. Beltzer, Comment on “Purchaser of insolvent company’s assets may offer transferred staff lesser terms”, EELC 2010/26.

189. R.M. Beltzer, “Europese Hof van Justitie volgt A-G: identiteit en eenheid zijn inderdaad twee verschillende zaken”, AR Commentaar 2010-16.

190. R.M. Beltzer, “Vakbonden en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming: de juridische legitimatie erodeert”, NJB 2010, 1802, p. 2275-2278.

191. R.M. Beltzer, “De LAT-relatie tussen ETO- en bedrijfseconomische redenen”, TRA 2010, 77.

192. R.M. Beltzer & J.P.H. Zwemmer, “Europese Hof breidt werkgeversbegrip in concerns uit: arbeidscontract niet doorslaggevend”, Financieel Dagblad 4 november 2010.

193. R.M. Beltzer, “Hoe Jhonny zijn cateringbaan verloor (en John niet)”, AR Commentaar 2010-22.

194. R.M. Beltzer, “De wenselijkheid van nawerking van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen in het licht van het juridische systeem”, Academie voor Arbeidsrecht 2010.


2011

195. R.M. Beltzer, “De ontbindende voorwaarde en het (gesloten) ontslagrecht”, AR Commentaar 2011-4.

196. R.M. Beltzer, Annotatie bij HvJEU 20 januari 2011, JAR Geannoteerd 2011, aflevering 2.

197. R.M. Beltzer & I.A. Haanappel, “Het Hof van Justitie en zijn benigna interpretatio van werkgever en werknemer”, ArA 2011/1, p. 57-77.

198. R.M. Beltzer, “Nawerking van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen” in: W. Plessen, H. van Drongelen & F. Hendrickx (red.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing. Liber amicorum voor prof. dr. Antoine Jacobs, Zutphen: Uitgeverij Paris 2011, p. 201-218.

199. R.M. Beltzer, “Het concurrentiebeding en de voortgezette arbeidsovereenkomst: staat er (niet meer) wat er staat?”, AR Commentaar 2011-10 en JIN 2011/571.

200. R.M. Beltzer, “Overgang van onderneming en cao”, Academie voor Arbeidsrecht 2011.

201. R.M. Beltzer, Annotatie bij Vzr. Leeuwarden 26 juli 2011, JAR Geannoteerd 2011, aflevering 7.

202. R.M. Beltzer, “De kenbaarheid van het eenzijdige-wijzigingsbeding”, TRA 2011, 89.

203. R.M. Beltzer, “Het incorporatiebeding: verleden, heden en toekomst”, in: A.Ph.C.M. Jaspers & M.F. Baltussen (red.), De toekomst van het cao-recht, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 39, Deventer: Kluwer 2011, p. 109-125.

204. R.M. Beltzer & R. de Bock, “Nawerking van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen in de 21e eeuw: iets, niets of geheel?”, in: A.Ph.C.M. Jaspers & M.F. Baltussen (red.), De toekomst van het cao-recht, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 39, Deventer: Kluwer 2011, p. 127-150.


2012

205. R.M. Beltzer, “De zaak Scattolon – één arrest, twee belangwekkende conclusies”, ArbeidsRecht 2012, 1.

206. R.M. Beltzer, “De bijzondere positie van art. 7:663 BW”, AR Commentaar 2012-3.

207. R.M. Beltzer, Arbeid en Onderneming: van indifferentie naar beperkt mutualisme (oratie UvA), ’s-Gravenhage: Boom Juridische Uitgevers 2012.

208. R.M. Beltzer, “Het incorporatiebeding, verleden, heden en toekomst”, Academie voor Arbeidsrecht 2012.

209. R.M. Beltzer, “Ter Introductie”, TAO 2012-1, p. 1-2.

210. R.M. Beltzer, “Botsende cao’s na overgang van onderneming – een blik voorbij Lobith”, TAO 2012-2, p. 55-62.

211. R.M. Beltzer, “De positie van de DGA/werknemer in faillissement”, AR Commentaar 2012-0712.

212. R.M. Beltzer, Annotatie bij HR 11 mei 2012, JAR 2012/150.

213. R.M. Beltzer & F. Koopman, “Overgang van onderneming in een triptiek: economische activiteiten, anciënniteit en cao’s”, ArA 2012/2, p. 36-51.

214. R.M. Beltzer & E. Verhulp, Capita selecta cao-recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012.

215. R.M. Beltzer, Annotatie bij Hof Leeuwarden 14 augustus 2012, JAR 2012/243.

216. R.M. Beltzer & P. Hufman, “Aeilkema/Omta: over een bestuurder die ook grootaandeelhouder en werknemer was”, TAO 2012-3/4, p. 81-84.

217. R.M. Beltzer, Annotatie bij Vzngr. Rb. Amsterdam 26 juli 2012, JOR 2012/319. 2013

218. R.M. Beltzer, “Tobben over topinkomens”, AR Commentaar 2013-0024.

219. R.M. Beltzer, “Amsterdam, Labour Law Capital”, Alibi 2013, nr. 2, p. 8-9.

220. R.M. Beltzer & S.S.M. Peters, Inleiding Europees Arbeidsrecht (Tweede druk), Deventer: Kluwer

2013

221. R.M. Beltzer & E.M. Hoogeveen, “Reorganisatie en overgang van onderneming” in: L.G. Verburg & W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2013.

222. R.M. Beltzer & J. van der Pijl, “De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement” in: L.G. Verburg & W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2013.

223. R.M. Beltzer, “De Wet bestuur en toezicht – over een amendement dat niet ver genoeg gaat”, ArbeidsRecht 2013, 15.

224. R.M. Beltzer, Annotatie bij HR 5 april 2013, JAR 2013/125.

225. R.M. Beltzer, “Cao’s en overgang van onderneming – geen recht voor gewone mensen”, in: Recht voor gewone mensen. Peeters-bundel, www.iusius.nl, 2013.

226. R.M. Beltzer & C.L. Waterman, “De zaak Albron/Roest – de Hoge Raad poneert een obscuur libel”, TAO 2013/2, p. 43-48.

227. R.M. Beltzer & J.P.H. Zwemmer, “Albron/Roest – All’s well that ends well”, O & F 2013/2, p. 5-19.

228. R.M. Beltzer, “Het incorporatiebeding als tweederangs contractuele bepaling”, AR Commentaar 2013-0556.

229. R.M. Beltzer, Annotatie bij HvJEU 18 juli 2013, JAR 2013/216.

230. R.M. Beltzer, “Promoveren in het arbeidsrecht”, ArA 2013/3, p. 3-32.


2014

231. R.M. Beltzer, “Hoe gedane zaken een keer nemen – de uitleg van de Ragetlie-regel door de Hoge Raad”, AR Commentaar 2014-1017.

232. R.M. Beltzer, Recensie: Jan Buelens, Collectief overleg in (onder)aannemingsverhoudingen, TRA 2014 p. 30-31.

233. R.M. Beltzer, “Enkele aspecten van cao-recht”, TAP 2014, p. 72-76.

234. R.M. Beltzer, “Het Parkwood-arrest: over statische incorporatie, noodzakelijke aanpassingen en vrijheid van ondernemerschap”, ArbeidsRecht 2014, 20.

235. Vakgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Universiteit van Amsterdam, “De Wet werk en zekerheid – dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking”, TAO 2014, nr. 1, p. 26-42.

236. R.M. Beltzer, Annotatie bij HvJEU 20 juni 2013, JOR 2014/62.

237. R.M. Beltzer, Annotatie bij HvJEU 6 maart 2014, JAR 2014/104.

238. R.M. Beltzer, “Ex nihilo nihil fit”, AR Commentaar 2014-0218.

239. R.M. Beltzer, “Gat tussen vast en flexibel moet kleiner: verminder daarom het aantal flexwerkers”, Financieel Dagblad 7 juni 2014, p. 12.

240. R.M. Beltzer, Annotatie bij HR 4 april 2014, JAR 2014/124.

241. R.M. Beltzer, “De uitleg van de Ragetlie-regel door de Hoge Raad: better safe than sorry of Klukklukiaans?”, ArA 2014/2, p. 50-62.

242. R.M. Beltzer, Annotatie bij Ktr. Amsterdam 23 december 2013 en 30 juni 2014, JAR 2014/180.

243. R.M. Beltzer, “Hoe 15 april ook het einde van de managementovereenkomst kan meebrengen”, AR Commentaar 2014-0620.

244. R.M. Beltzer, Annotatie bij HvJEU 11 september 2014, JAR 2014/263.

245. R.M. Beltzer, “Overgang van onderneming en faillissement: over een blinde vlek bij curatoren of wishful thinking onder arbeidsrechtjuristen”, FIP 2014, p. 21-25.


2015

246. R.M. Beltzer, “Zachte winters maken stinkende wonden”, AR Commentaar 2015-0183.

247. R.M. Beltzer, “Waarom werkgevers flex willen”, 020 AR (www.020ar.nl).

248. R.M. Beltzer, “Continuïteit van ondernemingen en pre-pack – hoe een idee een Europese richtlijn mist”, O & F 2015/1, p. 32-43.

249. R.M. Beltzer, “Overgang van onderneming: drie arresten”, ArbeidsRecht 2015/20.

250. R.M. Beltzer, “Op zoek naar een nieuwe regulering van arbeid”, TAO 2015, p. 43-44.

251. R.M. Beltzer, E.J.A. Franssen, N. Jansen, M.C.A. te Poel & K. Wiersma, Handboek Wet werk en zekerheid, Den Haag: Sdu Uitgevers 2015.

252. R.M. Beltzer, “De koloniserende arbeidsovereenkomst” in: G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme & A.J. van Wees (red.), Ik ben niet overtuigd. Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse, Nijmegen: Ars Aequi 2015, p. 55-64.

253. R.M. Beltzer, Annotatie bij Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 11 augustus 2015, JAR 2015/243.

254. R.M. Beltzer, “De juridische status van de intra-concern gedetacheerde werknemer”, TAO 2015, p. 125-137.

255. R.M. Beltzer, Annotatie bij HvJEU 9 september 2015, JAR 2015/260.

256. R.M. Beltzer, F.G. Laagland & L. Van den Berg, Concernwerkgeverschap. Preadvies voor de Vereniging voor Arbeidsrecht en het Levenbachinstituut, Deventer: Kluwer 2015.

257. R.M. Beltzer, Enkele gedachten over de arbeidsovereenkomst in het concern”, O & F 2015/4, p. 5-27.

258. R.M. Beltzer, “Bescherming in cirkels”, 020 AR (www.020ar.nl).

259. R.M. Beltzer & P. Diepen, “Het civielrechtelijke bestuursverbod – helderheid gewenst over benoeming en ontslag”, www.liberdock.com/blog.

260. R.M. Beltzer, “De ontslagvergoeding verdient geen nader onderzoek” in: André Hoekema, Evert Verhulp & Mies Westerveld (red.), Altijd dienstbaar, niemands Knegt. Liber Amicorum voor Robert Knegt, Den Haag: Sdu Uitgevers 2015, p. 99-106.

261. R.M. Beltzer, “Waarom zijn we normaal gaan vinden wat niet normaal is?”, ArA 2015/4, p. 35-44.


2016

262. R.M. Beltzer, “Payrolling, uitzending en contracting” in: B. Ter Weel, R.M. Beltzer, J.M. van Slooten e.a., De flexibele arbeidsmarkt in beweging, Sdu: Den Haag 2016, p. 29-36.

263. R.M. Beltzer, “Naar een houdbare regulering van arbeidsverhoudingen”, www.liberdock.com/blog.

264. R.M. Beltzer, “Minister Asscher, neemt u dit voorstel eens mee in uw overwegingen”, www.liberdock.com/blog.

265. R.M. Beltzer, “Over legaal gedrag versus moreel kompas”, www.liberdock.com/blog.

266. R.M. Beltzer & H. Foesenek, “Overgang van onderneming: welke arbeidsvoorwaarden gaan mee?”, www.liberdock.com/blog.

267. R.M. Beltzer, “Ter Visie – PostNL keert op zijn schreden terug”, TAO 2016, p. 49-50.

268. R.M. Beltzer, “Naar een houdbare regulering van arbeidsverhoudingen”, in: A.R. Houweling & L.C.J. Sprengers (red.), 70 jaar VvA: einde van het begin, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 427-432.

269. R.M. Beltzer & R.D. Rietveld, “De statutair bestuurder in de Wet werk en zekerheid”, O & F 2016/2, p. 4-20.

270. R.M. Beltzer, “<<JAR>> 2009/183”, in: <<JAR>> 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid, Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 322-344.

271. R.M. Beltzer, “Overgang van wettelijke verplichtingen – het Hof van Justitie treedt wederom buiten contractuele grenzen”, ArA 2016/3, p. 12-32.

272. R.M. Beltzer, “Ter Visie – Het DBA-debacle en de verkiezingen”, TAO 2016, p. 133-134.


2017

273. R.M. Beltzer & S. Schmeetz, “Herplaatsing binnen het concern”, TvO 2017/2, p. 64-74.

274. R.M. Beltzer, Annotatie bij HvJEU 6 april 2017, JAR 2017/118.

275. R.M. Beltzer, E.F. Grosheide & I. Zaal, “Bij pre-pack meer balans nodig tussen belang van bedrijf en van werknemers”, Financieel Dagblad 1 mei 2017.

276. R.M. Beltzer (red. TvO), “Ter Visie – Wat een volgend kabinet met het ontslagrecht moet”, TvO 2017/3, p. 3-4.

277. R.M. Beltzer & B.C.L. Kanen, Annotatie bij HvJEU 27 april 2017, JAR 2017/152.

278. R.M. Beltzer, Comment on ECJ 22 June 2017, case C-126/16 (Smallsteps), EELC 2017/166.

279. R.M. Beltzer, “Ter Visie – Vertrouwen in de toekomst”, TAO 2017, p. 171-172.


2018

280. R.M. Beltzer, Annotatie bij Rb. Noord-Holland 12 april 2018, JAR 2018/118.

281. R.M. Beltzer, “De Wet arbeidsmarkt in balans”, TAO 2018/2, p. 73-79.

282. R.M. Beltzer, Annotatie bij Hof Amsterdam 1 mei 2018, JAR 2018/143.

283. R.M. Beltzer, “Vertrouwen in het ontslag”, TvO 2018/1, p 2-7.

284. R.M. Beltzer, “Kwartetten met arbeidsrelaties”, www.liberdock.com/blog.


2019

285. R.M. Beltzer, “Een jaar arbeid – 2018”, www.liberdock.com/blog.

286. R.M. Beltzer, “Zorgen bij de bezorging – Deliveroo als werkgever”, https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6498929084897206272

287. R.M. Beltzer & B.C.L. Kanen, “Ontslag en wijziging van arbeidsvoorwaarden na overgang: ‘no hay mayor dificultad que la poca voluntad’”, ArA 2019/3, p. 65-92.

Waardeer je deze bijdrage?

Als je deze bijdrage waardeert en graag ziet dat ik meer van zulke gratis content plaats, dan kun je hieronder een donatie doen. Op die manier help je mij deze content te kunnen blijven plaatsen. 

BedragDeel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn